تحقیق و پایان نامه

مقاله دانشگاهی – بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیمای خراسان رضوی- قسمت ۳۱

محسن قدیمی/۱۳۸۳

طراحی الگوی مدیریت اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی

بر مبنای این تحقیق وجود حاکمیت مدیریت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت های ایرانی از جمله شش شرکت منتخب، مدیران فارغ از اینکه سازمانها از چه درجه ای از اثر بخشی برخوردار باشد،بیش از ۵۵ درصد علاقه مندی خود را به مدیریت تغییر بر اساس نظریه نظم در آشفتگی نشان داده اند. نتایج مطالعه نشان می دهدکه ۳۸ درصد از مدیران به استقرار مدیریت مشارکتی و فقط در حدود ۷درصد از مدیران ایرانی به نظام مدیریت ثبات علاقه مند بودند.

یوسف ظهیری/۱۳۸۴

بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری وزارتخانه ها

شیوه های ارتباطات رسمی و غیررسمی به عنوان متغیرهای مستقل و اثربخشی سازمانی هم متغیر وابسته می باشد. فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار نگرفت و مشاهده شد که در واحدهای اداری وزارتخانه ها، شیوه های ارتباطات رسمی و غیررسمی از دید مدیران و زیردستان تأثیر قابل ملاحظه ای را بر روی اثربخشی واحدهای فوق ندارند و می توان گفت عوامل دیگری هستند که مجموعۀ آنها می توانند بر روی اثربخشی واحد های فوق بیشتر اثرگذار باشد.

 

You may also like...

محقق/سال عنوان یافته های تحقیق
محمد باقر سپهری/۱۳۸۶ بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان یافته های بدست آمده از پژوهش، نشان می دهند که اگر شبکه استانی هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرایط محلی استان باشد مخاطبان آن را زیاد تماشا خواهند کرد. نتایج نشان داد در میان گروههای مختلف، تاثیر “تنوع” در میزان تماشا تقریباً یکسان است.گروههای سنی مورد توجه در این تحقیق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثیر آن در استفاده مردم از شبکه های ترکیه و آذربایجان نظر موافق داده اند.
مرضیه قاسمی
/۱۳۸۶
مخاطب وابستگی یا رضایتمندی رویکرد رضامندی و بهره‌وری برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبنای مقاصد و نیازهای روانی و اجتماعی‌ تاکید دارد ؛امروزه با وجود تفاوت بین تاثیر و استفاده و رضامندی از رسانه‌ها می‌توان ادعا کرد نوعی همگرایی بین این دو به وجود آمده، تاثیر رسانه‌ها از آثار غیرمستقیم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها می‌گوید و مخاطب را از منفعل بودن به فعال می‌گیرد و همگرایی این دو سبب‌ شده از رویکرد جدیدی با عنوان«استفاده و تاثیر»یاد شود.
سید محمد مقیمی ، حسین خنیفر، مهلا عربی خوان / ۱۳۸۷ بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی در این‌ تحقیق تمرکز روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز براساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اصلی یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت‌ با اثربخشی مدیریتی را مورد تأیید قرار گرفت.در نتایج جانبی تحقیق نشان داده شد که اثربخش‌ترین سبک‌ شخصیت در مدیران ارشد،سبک شهودی – عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی، سبک‌ شهودی-منطقی (عمل‌گرا) است.