مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی بر کاهش علائم بحران …

باقی ماندن در تمرکز درمانی توافق شده.
تعبیر نشانه‌ها و برقراری ارتباط بین آن‌ها و تعارض‌های پویای ناخودآگاه‌تر با بهره‌گیری از تعبیر انتقال و انتقال متقابل.
مرحله میانی دوم
در این مرحله نیز که حداکثر ۴ جلسه را به خود اختصاص می‌دهد، اهداف زیر دنبال می‌شوند:
در صورت لزوم به منظور تسریع یا تشدید انتقال از تکنیک‌های غیر روان‌پویایی مانند آرام‌سازی یا حل مسئله، استفاده می‌شود.
پیش بینی پایان درمان.
مرحله پایان
این مرحله اگرچه به شکل اختصاصی ۲ تا ۴ جلسه آخر درمان را به خود اختصاص می‌دهد، اما در عمل حتی از جلسه اول درمان می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. مرحله پایان درمان مرحله‌ای است که اهدافی که قرار بود بیمار به آن‌ها برسد محقق شده‌باشد. نشانه‌های آمادگی برای پایان درمان در روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت عبارتند از افزایش توانایی برای غلبه بر استرس‌های پیش‌رونده، همکاری و مشارکت، داشتن رابطه با ابژه‌های دوستانه‌تر، یک پارچه شدن احساسات متناقض، ادراک درست‌تر دیگران و روابط، افزایش همدلی و تفکیک میان نیازهای مختلف و ارضای آن‌ها. به همین ترتیب ملاک‌های پایان درمان عبارتند از درونی‌شدن فضای درمان و توانایی نگهداری آن به شکل ایمن در خود، شناخته‌شدن همانندسازی فرافکنانه ناخودآگاه و بازگرداندن بخش‌های فرافکنی‌شده به ایگو، توانایی همراهی و همکاری با دیگران، برقراری ارتباط صمیمانه و جنسی با دیگران و ظرفیت نگهداری و سوگواری برای رابطه درمانی پایان‌یافته همراه با تحمل چالش‌ها و فقدان‌های آتی.
همچنین در این مرحله اهداف زیر دنبال می‌شوند:
تحکیم دستاوردهای درمان.
جستجو و کار روی فقدان‌های قبلی و فقدانی که بیمار پس از پایان درمان تحمل می‌کند.
خداحافظی کردن با رابطه‌ای که اگرچه کوتاه‌مدت بوده، اما در عمیق‌ترین حالت ممکن بوده است.
بحث درباره موانع نگه‌داشتن دستاوردهای درمان یا اضافه‌کردن این دستاوردها.
درونی کردن فرایند درمان.
کنکاش درباره شرایطی که بیمار در مواجهه با آن‌ها ممکن است پس‌روی نموده و محتاج بازگشت به درمان شود و تسهیل فرایند بازگشت مجدد به درمان (استادتر،۲۰۰۹).
جمع‌بندی
همان‌طور که مشاهده شد ادبیات تحقیق حاکی از این است که بحران هویت میانسالی تاثیرات منفی زیادی بر جنبه‌های مختلف وضعیت روانشناختی میانسالان می‌گذارد. البته این تاثیرات بر سلامت روانشناختی فرد محدود نمی‌شود، بلکه مشکلات ناشی از بحران هویت میانسالی، خانواده فرد را نیز درگیر می‌کند و ساختار خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد. در مقیاسی وسیع‌تر، بحران هویت میانسالی بر رضایت شغلی، خودپنداره فرد و تعاملاتش با اطرافیان خصوصاً نسل جوان‌تر تاثیرات منفی زیادی را اعمال می‌کند، لذا پرداختن به مقوله بحران هویت میانسالی از جنبه پیش‌گیری و درمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
با توجه به آسیب‌های روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای که فرد مبتلا به بحران هویت میانسالی متحمل می‌شود، محققان حوزه رشد سعی بر آن داشته‌اند که به معرفی و ایجاد روش‌هایی بپردازند که باعث شود میانسالان درگیر بحران هویت میانسالی نشوند و متعاقبا سلامت روانشناختی بهتری را کسب کند. در این میان به متغیرهایی توجه شده است که باعث بهبود سلامت روانشناختی این افراد می‌گردند. تحقیقات این حوزه نشان داده است که از عواملی که در بهبود وضعیت روانشناختی میانسالان از اهمیت بالایی برخوردار است، رضایت از زندگی آن‌ها می‌باشد. متغیر رضایت از زندگی با تاثیری که بر نحوه نگرش فرد نسبت به دستاوردهایش در زندگی می‌گذارد، سازگاری وی با مشکلات دوران میانسالی را بهبود بخشیده، و زمینه ساز پیش‌گیری از بحران هویت میانسالی می‌گردد.
همچنین رضایت از زندگی با تاثیری که بر روی دید فرد نسبت به زندگی و روابط او می‌گذارد، بر ایجاد منابع حمایتی جهت سازگاری با مشکلات ناشی از افزایش سن اثر گذاشته و سلامت روانشناختی او را ارتقا می‌دهد. ادبیات تحقیق حاکی از این است که بهبود در رضایت از زندگی، جنبه‌های زیادی از کیفیت زندگی افراد را بهبود می‌بخشد و با سلامت روانشناختی، رابطه مستقیم و معنادار دارد.
از میان روش‌های درمانی مختلفی که برای بهبود وضعیت روانشناختی میانسالان ارائه شده است، درمان روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت نتایج مفیدی را کسب کرده است. نتایج تحقیقات مختلف حاکی از این است که درمان‌های روان‌تحلیلی، از نتایج درمانی پایدارتری نسبت به دیگر روش‌های درمانی برخوردارند. به عقیده بنیان گذاران روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت و همچنین محققانی که مفاهیم مرتبط با این نظریه درمانی را مورد آزمون قرار داده اند، این درمان به افراد مبتلا به علائم آسیب‌شناسی روانی، چرایی بوجود آمدن علائم‌شان را نشان می‌دهد و با ایجاد تغییرات ساختاری در شخصیت آن‌ها، درمان را عملی می‌سازد و سلامت روان را برای فرد به ارمغان می‌آورد.ادبیات پژوهش حاکی از این است که خصوصیات روش روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به گونه‌ای است که می‌تواند نحوه سازگاری افراد با مشکلاتی که فشار روانی زیادی به فرد وارد می‌آورند را بهبود بخشد و در کیفیت روابط صمیمی و اعتماد بین فردی افراد تداخلات مثبتی را ایجاد کند. بنابراین قابل پبش‌بینی است که درمان روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت باعث افزایش رضایت از زندگی و کاهش علائم بحران هویت میانسالی افراد گردد.
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل برای بررسی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت به شیوه گروهی بر کاهش علائم بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی میانسالان استفاده شد. در طرح‌های شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل متغیر وابسته قبل و بعد از ارائه متغیر مستقل اندازه‌گیری می‌شود و مراحل زیر را شامل می‌شود:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. اجرای پیش آزمون
  2. قرار دادن آزمودنی‌ها در معرض متغیر مستقل
  3. اجرای پس‌آز‌مون و مقایسه نتایج حاصل با استفاده از آزمون آماری مناسب

بنابراین دیاگرام آن به صورت زیر ترسیم میشود:

You may also like...

۲T X ۱T ۱G گروه آزمایش
۴T _