فایل های دانشگاهی

ارائه چارچوبی راهبردی برای سیستم¬های توزیع شده اجرایی تولید با استفاده از مدل- قسمت ۲۳

شکل ۳٫۲۱ شبه کد بازرس
نقش سرویس:
مترجم، تحلیلگر، ثبت­کننده
هدف سرویس:
پی­گیری دقیق، تحویل گزارش شفاف، مدیریت استثنا
وظایف سرویس:

 

 

 

 

  • پی­گیری جا به ­جایی مواد اولیه به ایستگاه­های کاری

 

 

 

  • ثبت زمان آغاز وپایان کار

 

 

 

  • ترجمه عمل انجام­شده به اطلاعات ردگیری

 

 

 

  • ترجمه و دریافت اطلاعات برای تست

 

 

 

 

پیغام­ها:

 

 

 

 

  • دریافت WIP[35] از برنامه جزئی شده

 

 

 

  • ارسال و دریافت اطلاعات کیفی به تحلیلگر

 

 

 

  • دریافت اطلاعات جزئی از توزیع کننده

 

 

 

 

شکل ۳٫۲۲ پی گیری کننده

شکل ۳٫۲۳ پی گیری کننده
شمای سرویس: تحلیلگر
شرح سرویس:
این سرویس بدین منظور تعریف شده است که تحلیلی از داده ­های تولید فراهم کرده و به لایه ­های بالاتر ارسال کند. این تحلیل می ­تواند شامل اطلاعات در مورد چرخه حیات محصول، استفاده از منابع، استفاده از تجهیزات، کارایی رویه­ ها و …. باشد.
ارتباط بین این تحلیل­ها منجر به توسعه گزارشی که مبنای توسعه فاکتورهای کارایی تولید است، می­ شود. این تحلیل منجر به بهبود کارایی سیستم­های اجرایی تولید شده است.
سرویسهای دانه ریز:
یک موجودیت بایستی وظیفه تحلیل اطلاعات ورودی بر مبنای زمانبندی، استفاده از منابع، خط مشی­ها را داشته و با بهره گرفتن از آن فاکتورهای کلیدی را توسعه دهد.
نقش سرویس:
مقایسه کننده، پیش ­بینی کننده
هدف سرویس:
دریافت گزارش شفاف،رسیدن به مدیریت سفارش بهینه، مدیریت تغییر
وظایف سرویس:
تهیه گزارش برای لایه بالاتر، ارزیابی محدودیت­ها و موانع برای بهبود تولید، ارزیابی داده ­های تست
پیغام­ها:

 

 

 

 

  • دریافت و ارسال اطلاعات به پی­گیر

 

 

 

 

دریافت اطلاعات از مدیریت منابع
واسط: لایه ۴و۵

شکل ۳٫۲۴ مدیریت داده ­های سفارش

شکل ۳٫۲۵ شبه کد مدیریت داده ­های سفارش

شکل ۳٫۲۶ مدیریت سفارش

 

 

۳٫۶ ارتباطات میان ماژول­های مختلف سیستم­های اجرایی تولید

 

 

همانطور که اشاره شد در محیط ابر، سیستم­های مختلف توسط ماژول­های مختلف شناخته می­شوند، ماژول­هایی که بتواننداز قدرت محاسباتی که محیط ابر فراهم می­آورد استفاده کرده و به صورت توزیع­شده به ارائه سرویس بپردازند. در این میان بخشی که به عنوان موضوعی چالش­برانگیز مطرح می­ شود بحث ارتباطات و اتصالات میان ماژول­های مختلف برای ارائه سرویس نهایی به کاربران و ابزار آلات تولید می­باشد تا همواره اطلاعات در گردش، درست باشند. با توجه به مدلی که پیش از این اشاره شد، اتصالات میان ماژول­های مختلف از طریق الگوی طراحی میانجی پیشنهاد می­ شود، میانجی الگویی است که در ارتباطات بخش­های مختلف در ابر وجود دارد. لذا به کارگیری آن برای سیستم­های اجرایی تولید در ابر نیز می ­تواند راهگشا باشد.
با توجه به رویکرد محاسبات ابری که در این تحقیق اتخاذ شده است. هدف این بخش از چارچوب ارائه روشی برای نمایاندن میانجی و در نهایت کاربرد آن به عنوان مذاکره کننده که ارتباطات میان بخش­های مختلف را تسهیل می کند.

شکل ۳٫۲۷ نقش میانجی
یکی از مهمترین دلایل وجود این میانجی به عنوان واسط میان ماژول­ها، وجود مجموعه ­ای از سرویس­های مدیریت اطلاعات بنابر سطح مدل اطلاعاتی هریک است. این مدل اطلاعاتی منابع تولید و اطلاعات را به سبک سرویس­گرا نگهداری می­ کند تا یکی از مهمترین چالش­های سیستم­های اجرایی تولید توزیع­شده که همان شکاف اطلاعاتی میان ماژول­های مختلف این سیستم­ها است، پر شود.
مدل­های اطلاعاتی این واسط­ها که مبنای ارائه سرویس­های مرتبط می­ شود، در حقیقت برای این طراحی ­شده ­اند تا منابع در سطوح مختلف را نشان دهند. این پایگاه­های اطلاعاتی در میان سرویس­های مختلف توزیع­شده اند و در جدول­های مختلف در سطوح مختلف نشان داده ­شده اند.

 

 

 

 

  • پایگاه­های اطلاعاتی ریز: این پایگاه­ها حاوی اطلاعاتی درباره سرویس­های سیستم در پایین­ترین سطح، قوانین ترکیب و طرح­های جریان­های کاری است، به نحوی که بتوان ارتباطات بین منابع و برنامه کاربردی را در سطوح مجازی­شده و پایین تنظیم کند.

 

 

 

  • پایگاه اطلاعاتی مفهومی: این پایگاه اطلاعاتی سرویس­های ساده و پیچیده و همچنین قوانین ترکیب را در سطح منابع منطقی و بالاتر مدیریت می­ کند.

 

 

 

  • پایگاه­های اطلاعاتی سیستمی: این پایگاه اطلاعاتی جامع درباره کل سیستم میانجی را در خود نگهداری می­ کند و حاوی سرویس­های ساده و پیچیده و منطق ترکیب جریان­های کاری مختلف میان سرویس­های متفاوت است.

 

 

 

 

شکل ۳٫۲۸ مدل اطلاعاتی واسط­ها
در بخش قبل مدل مفهومی از نحوه به کارگیری میانجی در بین سرویس­های مختلف سیستم­های اجرایی تولید ارائه شد. در ادامه به معرفی پروتکل­های ارتباطی مختلف میان ماژول­ها می­پردازیم که این پروتکل­ها مبنایی برای منطق موجود در پایگاه­های اطلاعاتی سطح دوم می­ شود.

 

 

 

 

  • مذاکره میان مدیر منابع و مدیر سفارش: هدف از این مذاکره این است که مدیر سفارش، احتمالات اجرای فرایند تولید را با مدیر منابع در میان گذاشته و منابع مورد نیاز برای این فرایند را تخصیص دهد. این مذاکره منجر به مذاکره زمانبند و مدیر منابع و در نهایت ارائه نتایج به مدیر منابع است.

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *