Recent Posts

Posted in پایان نامه حقوق

خرید و دانلود پایان نامه محکم و متشابه

ر سال هفتم هجری، غنایم به دست آمده را به سه بخش «نطاه»، «شق» و «کتیبه» تقسیم کرد. دو بخش نخست را به مسلمانان و بخش سوم را سهم خدا، رسول، ذی القربی، یتیمان، بینوایان، مصارف خوردنی زنان... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

خرید و دانلود پایان نامه پیامبر اسلام (ص)

برای پیامبر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (باایمان و بی‌ایمان) نازل کردیم،... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : خمس

پرداخت کننده، یک دستور است. پس خمس با زکات تفاوت زیادی ندارند، بلکه برخی از روایات همچون روایت ذیل دلالت دارند بر این که خمس از نصاب زکات است:دربارۀ آن چه از دریا خارج می‌شود؛ مانند... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : خمس

از ائمه (ع)، در کتب روایی نقل شده است؛ مانند روایت علی بن مهزیار که در آن آمده است:فأمّا الغنائم و الفوائد فهو واجبه علیهم فی کلّ عامٍ. قال الله تعالی: ( وَاعًلَمُوا أَنَّما غَنِمتُم... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تجارت جهانی

کنوانسیون تنباکو در تلاش است موانعی را برای تجارت آزاد اینگونه محصولات ایجاد کند. اما سوال اساسی این است که... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : توازن اجتماعی

حکم حکومتی وضع شده است (صفری، 1374، ص170-171.).به هر حال، خمس از آن پیامبری و امامت است تا شخص پیامبر (ص) و امام (ع) و گروه‌های سه گانه. بر این پایه، خمس در دوران حضور و غیبت، بیت‌المال... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان بهداشت جهانی

المللی)پا به عرصه وجود نهاده که ۱۹۴ کشور جهان، که عضو سازمان بهداشت جهانی هستند، متعهد به اجرای آنها هستند. هدف از این مقررات، کمک به جامعه بین المللی در ارتباط با پیشگیری و پاسخ به... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : محصولات کشاورزی

از امام صادق نقل میکند، روشن میشود که امام «کنز» را منبع خمس میدانند و هم چنین در روایت دیگری، غنیمت، تنها منبع خمس شناخته میشود: «لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّه» (همان، ص40).در حدیثی... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق درباره : محکم و متشابه

ه بخش «نطاه»، «شق» و «کتیبه» تقسیم کرد. دو بخش نخست را به مسلمانان و بخش سوم را سهم خدا، رسول، ذی القربی، یتیمان، بینوایان، مصارف خوردنی زنان پیامبر (ص)، و مصارف خوردنی کسانی که میان... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع سازمان تجارت جهانی

شود. یک نمونه ی بارز بین المللی که در این زمینه وجود دارد و در بخشهای قبل به آن اشاره شد موضوع داروهای ژنریک در کانادا بود . موضوع این پرونده ناشی از مقرراتی بود که در کانادا به تمام... متن کامل

ادامه..