Posted in پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه شکستگی استخوان

از بین برود مثلا هم بی اختیار در ادرار شود و هم توانائی جماع را از دست بدهد حکم اینصورت چیست؟برخی فقها به این مسئله توجه داشته و حکم به تعدد دیه کرده اند. مرحوم شیخ طوسی در این مورد می... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه شکستگی استخوان

التیام یا عدم التیام می بایست محاسبه شود.ب. شکستن ستون فقرات و بهبودی کامل:لازم است این توضیح داده شود که منظور از بهبودی کامل، بهبودی ای است که هیچ عیبی در آن باقی نمانده باشد که این... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه ران

     لیست همه عناوین پایان نامه های دانلودی رشته حقوق          پذیری زیادی می باشد. این حالت منجر به قرارگیری شست در مقابل انگشتان می گردد. هر یک از 5 استخوان کف دست در ارتباط با یک... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

خرید پایان نامه جنگ جهانی اول

ض ناشی از شکستگی ها و در رفتگی ها را درمان می کردند. پس از جنگ جهانی اول تعداد زیادی از مجروحینی که دچار عوارض اندام ها ناشی از جنگ شده بودند به آنها مراجعه کردند، با توجه به اینکه نحوه... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد قانون آیین دادرسی

مؤید همین مسئله است همچنین پس از تصویب بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیگر افرادی که در پرداخت دیه معسر هستند یا در معسر بودن و نبودن آنها تردید... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد حوادث رانندگی

آنچه در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و برای دادگاهها ایجاد تکلیف می کند . در این خصوص ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مقرر می دارد : « محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد راهنمایی و رانندگی

صدمه دیده ، تهیه کروکی صحنه تصادف ، نام مأمور یا مأموران تهیه گزارش و نظیریه آن ها . » همانطور که گفته شد این مهمترین وظیفه ضابط در گزارشات تصادف است در راستای این مهم ماده 23 ق . ا . ق .... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد تغلیظ

شده است ، می بایست قیمت روز پرداخت را بپردازد و بر این مبنا می تواند نظریه آن دسته از فقها را که ملاک ، را قیمت یوم الاداء می دانند ، حمل بر این مورد خاص نمود . نکته دیگری که باید به آن... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد آیت الله خامنه ای

گرفته است . به همین دلیل به بررسی مواد قانونی ، استفتائات فقهی ، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه و بخشنامه های صادره از دستگاه قضایی خواهیم پرداخت ماده 297ق.م.ا سابق مقررمی داشت : دیه... متن کامل

ادامه..
Posted in پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق رشته حقوق درمورد خسارات مازاد بر دیه

کنیم .– چون دیه مجازات محض یا خسارت محض نیست ، بسیاری از صاحب نظران ،به تناقض گویی افتاده اند؛ مثلاً اداره حقوق قوه قضائیه در پاسخ بعضی از استعلامهای به عمل آمده ، گاهی دیه را... متن کامل

ادامه..