منبع پایان نامه درباره فنول، الذکر، شکل(۴-۳)، موج)

نوع کاتالیست در نور مرئی(جذب در مقابل طول موج)

در شکل(۴-۳) میزان جذب محلول فنول همراه با کاتالیست در طول موج ماکسیمم دیده می شود. همان گونه که در شکل پیداست کاتالیست نوع c به دلایل فوق الذکر کمترین جذب را در محلول فنول بدست داده است که بیانگر میزان جداسازی بیشتر آن می باشد. شایان ذکر است که میزان بازدهی انواع کاتالیست در نور

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردمصرف مواد

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید