منبع پایان نامه درباره تیتانیا، نانوذره، ،

ترکیب نانوذرات میتواند انرژی مورد نیاز کمتر و به تبع آن نوری با طول موج بیشتر را بر اساس شکل (۴-۹) جذب کند. افزودن نانوذره به عنوان ماده افزودنی سبب میشود که حفره بر سطح تراز ظرفیت کاتالیست اضافه شده که در سطحی بالاتر از تراز ظرفیت تیتانیا قرار دارد، تولید می شود و انتقال الکترون تولیدی به سطح تراز هدایت تیتانیا صورت می

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه ، محبوس، حسگرنوری، مس(II)

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید