منبع تحقیق با موضوع of، respondents، Frequency، ۱۰۰.۰

to gender.

Table (4.4) Frequency distribution of respondents by gender

Absolute Frequency percent
Relative Frequency percent
Valid frequency percent
Male
۳۸
۴۰
۴۰
Female
۵۷
۶۰
۶۰
total
۹۵
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰

The table above shows the distribution of respondents in terms of gender. 40% of respondents

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید