منبع تحقیق با موضوع of، and، Grammar، Functional

Frequency distribution of respondents in terms Rhetoric and Systemic Functional Grammar usage
Table (4.7) represents the absolute, relative, valid and cumulative frequency Percent distribution of respondents in terms of rhetoric and systemic Functional Grammar usage.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید