منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

زوایای صفر، ۳۰ و ۶۰ مشاهده نشد. شدت فعالیت عضله در صفحات حرکتی مختلف تنها در زاویه ۹۰ درجه معنا دار بود به طو

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع زندگی هدفمند، تسلط بر محیط، پذیرش خود، خودمختاری

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید