منابع پایان نامه ارشد با موضوع دلتوئید، فرونتال، فوقخاری، آبداکتورهای

است.

از آنجایی که طبق تحقیقات قبلی آبداکتورهای اصلی بازو دو عضله فوقخاری و دلتوئید میانی هستند و درنتیجه ما به منظور تفکیک عضله دلتوئید میانی سه فرضیه دیگر را اضافه کردیم که:
فرض چهارم: عضله ذوزنقه و فوقخاری در صفحه فرونتال و در زاویه ۹۰ درجه الویشن شدت کمتری خواهد بود
فرض پنجم: فعالیت عضله دلتوئید میانی در صفحه فرونتال

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع شدت فعالیت

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید