منابع پایان نامه ارشد با موضوع الکترومایوگرافی

علت ناکارآمد بودن آنها، تلاش کردیم تا با بررسی الکترومایوگرافی عضلات کمربند شانه در وضعیتهای مختلف، یک تست بهینه برای بررسی آسیب عضله فوقخاری ارائه کنیم.
از مزیتهای این تحقیق حاضر این است که، میتواند به صورت عملی در کلینیکها مورد استفاده قرار گیرد که در ادامه این فصل نتایج به دست آمده مورد بحث قرار میگیرد.

۵-۲- بحث و نتیجه

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه الکترون‌های، ۸۰۰-۱۹۰، می‌رود، می‌رود.

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید