منابع پایان نامه ارشد با موضوع آسیب دیدگی

دانلود پایان نامه

شدید شانه شایع است و اغلب به علت آسیب دیدگی تاندون روتاتورکافها و مخصوصاً آسیب تاندون عضله فوقخاری است که باعث میشود حرکت آبداکش شانه را دچار اختلال میکند. تا کنون تلاشهای بسیاری شده است تا با یافتن وضعیتی بتوانند آسیب این عضله به صورت دستی تشخیص داده و مراحل بعدی درمان به سرعت انجام گیرد. در این راستا تستهایی نیز طراحی شده که به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ۱۰۰.۰، ۱۸.۹، ۴.۲، and

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید