منابع و ماخذ پایان نامه UV-، Visible، سادگی،، اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومترهای UV- Visible و مادون قرمز (IR) به کامپیوتر و میکروپروسسورهایی است که قابلیت انجام تبدیلات پیچیده ماتریس ها را در زمان بسیار کوتاهی دارند. مزیت عمده روش‌های اسپکتروسکوپی UV- Visible سادگی، سرعت کم و کم هزینه بودن این روش‌ها است. عمده‌ترین مشکل آنالیز همزمان مخلوط‌ها به روش اسپکتروفتومتری UV- Visibleهم پوشانی جزئی

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، سرمایه اجتماعی، استراتژی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید