منابع و ماخذ پایان نامه ژلاتینی، هیپوکلریت، مییابد،، واکنشگر

غلظت واکنشگر میزان جذب هم بر روی فیلم افزایش مییابد، اثر این پارامتر در تثبیت بهینه شد. به منظور بهینه کردن غلظت واکنشگر، پنج فیلم پلیمری استات سلولز به ابعاد ۹×۳۰ میلی متر به مدت ۲۴ ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم قرار گرفت تا لایه ژلاتینی روی سطح آنها حذف شود، سپس فیلم های مذکور با استفاده از آب دوبار تقطیر کاملا شسته شد، سپس فیلم

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع the، accepted.، That، Therefore,

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید