منابع و ماخذ پایان نامه واکنشگر، گالوسیانین، واکنشگر:، ۳-۲-

دانلود پایان نامه

استفاده از رقیق کردن مقادیر مورد نیاز از محلول مادر، تهیه شدند.
در شکل زیر طیف مربوط به کمپلکس های سرب و جیوه با واکنشگر گالوسیانین را مشاهده می کنید.

شکل ۳-۲- طیف های مربوط به کمپلکس های سرب و جیوه با گالوسیانین
تهیه محلول واکنشگر: محلول مذکور را به صورت روزانه و با انحلال مقدار ۰۱/۰ گرم از واکنشگر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورداضافه وزن، نرم افزار

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید