دانلود پایان نامه ارشد درمورد دارو درمانی، شناخت درمانی، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

درمانی ودارو درمانی توأم با شناخت درمانی در مبتلایان به اختلال افسردگی ” انجام شد نتایجش نشان داد که در گروه اول که تنها تحت اقدامات شناخت درمانی قرار گرفتند،پس از اجرای آزمون آماری مشخص شد که این روش بر روی درمان افسردگی به صورت مؤثری معنادار بوده است.در گروه دوم که تحت اقدامات دارو درمانی قرار گرفتند، مشخّص شد که این روش نیز بر

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعرفتار شهروندی، همبستگی پیرسون، توزیع فراوانی

Author: y8oozita

دیدگاهتان را بنویسید